Gázszagot érez?

Mérőleszerelés megrendelése

A gázszolgáltatásból történő ideiglenes kikapcsolást az OPUS TIGÁZ Zrt.-nél is kezdeményezheti.

Az ideiglenes kikapcsolás esetei: 

 • a vételezés átmeneti szüneteltetése, 
 • a felhasználói rendszeren végzett átalakítás. 

Felhívjuk figyelmét, hogyha a kikapcsolást teljesítményváltozás miatt kéri, azt az Önt ellátó egyetemes szolgáltatónál (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) vagy kereskedőnél kezdeményezheti. Ebben az esetben az egyetemes szolgáltató vagy kereskedő rendeli meg Társaságunktól a kikapcsolást.

Ideiglenes kikapcsolás feltételei:

 • Hatályos Elosztóhálózat-használati szerződés és
 • Az igénylő a szerződő fél vagy az Ő igazolt képviselője/meghatalmazottja legyen.

Ideiglenes kikapcsolás folyamata:

 1. a leszerelés megrendelése és a feltételek vizsgálata
 2. a gázmérő leszerelése
 3. a fogyasztói vezeték lezárása
 4. a főelzáró jogi zárral történő ellátása
 5. átalánydíjas felhasználási hely esetében a gáztűzhely leszerelése, a vezetékvég gáztömör lezárása és plombázása
   

1. Ügyintézés egyedi mérőleszerelés esetén: 

Mérőleszerelési igényét az alábbi módon teheti meg:


Költségek: A műszaki munkák során felmerülő költségeket utólag kell megfizetni a ténylegesen elvégzett munka alapján. A számla mindig tartalmazza a munkadíjat, a kiszállás útiköltségét és személyi költségét, valamint az esetlegesen felmerülő anyagköltséget.  Az elvégzett munkát követően a számla a mindenkor érvényes Árközlemény alapján kerül kiállításra.
A gázmérő leszerelésekor a rögzített mérőállásig elfogyasztott gázmennyiség adatai átadásra kerülnek az Ön egyetemes szolgáltatójának (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.) / kereskedőjének az esetleges zárószámla kiállításához. Nem kell megfizetni a havonta számlázásra kerülő alapdíjat, amennyiben a szüneteltetés ideje meghaladja az 1 hónapot.
Amennyiben a szüneteltetés ideje meghaladja a 6 hónapot, a visszakapcsolás feltétele:

 • ha a felhasználási hely visszakapcsolása előtt tervköteles átalakítás/bővítés történik, akkor szükséges a megfelelő minősítésű műszaki-biztonsági ellenőrzés és az eredményes szilárdsági és tömörségi vizsgálat. 
 • ha a felhasználási hely visszakapcsolása előtt tervköteles átalakítás/bővítés nem történik, akkor szükséges a megfelelő minősítésű műszaki-biztonsági ellenőrzést és az eredményes szilárdsági és tömörségi vizsgálatot, valamint műszaki-biztonsági felülvizsgálatot is elvégezni. 


Abban az esetben, ha a mérő leszerelésekor szabálytalanságot tapasztalnak munkatársaink, az Üzletszabályzatban rögzített módon járnak el. Bővebben a szabálytalan vételezésről.

2. Ügyintézés tömeges mérőleszerelés esetén:

Társasházi lakóingatlanok esetében tömeges mérőleszerelést az ügyben eljáró vállalkozó kezdeményezhet. 

A vállalkozónak a műszaki munkával érintett összes felhasználási hely vonatkozásában  - minden felhasználótól  - szükséges benyújtani egy kitöltött és aláírt megrendelőlapot az ideiglenes kikapcsolásra. Erre használható egy, az OPUS TIGÁZ Zrt. által rendszeresített megrendelőlap vagy akár ennek tartalmával megegyező „egyedi” megrendelés is. Kérjük, olvassa el nyomtatványunk mindkét oldalát, szerepel rajta a gázmérő leszerelésével és igény esetén a visszaszerelésével kapcsolatos díjak számlázása! A megrendelőlap mellé - amennyiben az igénylő nem azonos a felhasználóval - kérünk meghatalmazástis csatolni. 

Fentieken kívül, a leszerelést kérő vállalkozónak rendelkeznie kell meghatalmazással az érintett lakók mindegyikétől. Ez lehet egy ún. tömeges – 1 dokumentumban rögzített - meghatalmazás is. Amit kötelezően tartalmaznia kell:

 • a meghatalmazó nevét és aláírását,
 • felhasználási hely címét,
 • egyértelműen beazonosítható ügy, amelynek intézésére adták – pl.: mérő le,-és felszerelésének intézése, 
 • keltezést, 

A meghatalmazásnak teljes bizonyító erejű magánokiratba (például két tanúval vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott) vagy közokiratba foglaltnak kell lennie.

Abban az esetben, ha a ki,- és visszakapcsolás költségeit a Társasház, vagy a vállalkozás viseli, úgy erről megbízást kell hoznia a közös képviselőnek vagy a vállalkozásnak. Ebben a megbízásban rögzítik a felhasználási helyeket és azt, hogy a költségeket a Társasház vagy a vállalkozás fizeti, azaz az OPUS TIGÁZ Zrt. kinek számlázzon a munkavégzést követően.

 

Ideiglenes mérőleszerelés

a *-al jelölt mezők kitöltése kötelező
Szerződő fél beazonosításához szükséges adatok
Felhasználási hely beazonosításához szükséges adatok
Ügyintézéshez szükséges adatok