Gázszagot érez?

Hogyan lehetek gázfogyasztó?

A gázbevezetéshez- vagy bővítéshez szükséges eljárás lépései:

Ha Ön földgázt szeretne használni új felhasználási helyen, vagy többlet gázigénye merül fel meglévő felhasználási helyén, úgy mindenek előtt Csatlakozási szerződést kell kötnie Társaságunkkal. A Csatlakozási szerződés megkötése után kezdődhet el a telekhatáron belüli gázrendszer tervezése, a terv jóváhagyása, majd a kivitelezés. A műszaki átvételt követően van lehetősége Egyetemes szolgáltatási vagy Kereskedelmi szerződés megkötésére (nem az OPUS TIGÁZ Zrt.-vel), majd a rendszer beüzemelésére. A folyamat zárásaként Elosztóhálózat-használati szerződést kötünk Önnel.

A folyamat lépései:

 1. Ön jelzi földgáz igényét Új gázigény bejelentés, kapacitás bővítés űrlapunk kitöltésével és az alábbi dokumentumok csatolásával.

   

  • 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat
  • Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, amennyiben az igénybejelentő az ingatlannak nem, vagy csak részben tulajdonosa
  • 3 hónapnál nem régebbi földhivatali térképmásolat. Kapacitásbővítési igénynél lakossági felhasználók esetén nem szükséges földhivatali térképmásolat.
  • Cég esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat (képviseletre jogosultak meghatározásához) és aláírási címpéldány
  • Kapacitás bővítés esetén az érintett felhasználási helyre szóló számla másolata vagy amennyiben az nem áll rendelkezésre, az üzemben lévő gázmérő gyári száma is szükséges.
  • Tervezői nyilatkozat kitöltése és csatolása kizárólag weboldalon keresztül történő földgáz kapacitásigény beadás esetén szükséges. Az új csatlakozási igény alapján vagy a már meglévő szerződésben szereplő érték és a többletigény együttes figyelembevétele alapján számított, a legfeljebb 4 m3/h névleges teljesítményű fogyasztásmérő felszerelésével kiszolgálható gázigény esetén a Tervezői nyilatkozat kitöltése és csatolása nem szükséges. 
   Papír alapú vagy pdf formátumú kapacitásigény benyújtása esetén az egyetemes szolgáltatásra jogosult kategóriában - az új csatlakozási igény alapján vagy a már meglévő szerződésben szereplő érték és a többletigény együttes figyelembevétele alapján számított - a legfeljebb 4 m3/h névleges teljesítményű fogyasztásmérő felszerelésével kiszolgálható gázigény esetén a kapacitásigény bejelentő lap tervező által történő aláírásától eltekintünk, tervezői nyilatkozat kitöltése és csatolása nem sükséges.
  • Társasházi lakás gázellátása nyilatkozat a társasházi lakóközösségek esetében, ha az elosztó engedélyes csatlakozási pontja és az ellátandó ingatlan között „idegen”, általában osztatlan közös tulajdonú gázvezetékre kell rákötni


  Lehetősége van arra is, hogy igénybejelentését e-mailben, postán vagy személyesen juttassa el hozzánk. Ehhez az alábbi igénybejelentő lapok közül a gázigényéhez igazodó nyomtatványt kell kitöltenie, és a fentebb írt dokumentumok csatolásával együtt eljuttatnia Társaságunk részére:

 2. Szerződéses ajánlatot küldünk Önnek a csatlakozás feltételeiről.

  A szerződéses ajánlatunk (Elosztói csatlakozási szerződés) a csatlakozás feltételeit, a csatlakozási díjat (amennyiben a csatlakozás nem díjmentes), a fizetési határidőt és a vállalt rendelkezésre állási határidőt tartalmazza.

  A csatlakozásért, illetőleg a többlet gázigényért – bizonyos kivételektől eltekintve – Önnek csatlakozási díjat kell fizetnie a vonatkozó miniszteri rendelet alapján. A csatlakozási díj mértékét befolyásolja az igényelt gázmennyiség, azaz a kapacitás mértéke (mértékegysége m3/h), valamint a gázellátáshoz szükséges vezetéképítés műszaki tartalma és költségei. 

  Tájékoztatás a csatlakozási díjakról

 3. Ön befizeti a csatlakozási díjat és megküldi Társaságunknak az elfogadott szerződéses ajánlatot. 

  A szerződéses ajánlat elfogadásával és visszaküldésével - valamint szükség esetén a csatlakozási díj megfizetésével - az adott felhasználási hely jogosultságot szerez a földgázelosztó rendszerhez való csatlakozáshoz, valamint az Elosztói csatlakozási szerződéseben rögzített hálózati kapacitás vételezésére. 

  Az Elosztói csatlakozási szerződés hatályba lépéséhez személyesen vagy postai úton juttassa el hozzánk: 

  •   az aláírásával elfogadott szerződéses ajánlatot,
  •   díjfizetés esetén a csatlakozási díj befizetését igazoló dokumentum másolatát.

   A csatlakozási díjat átutalással vagy csekken fizetheti be.
   Kapcsolat
 4. Ha az ingatlan nem rendelkezik leágazó vezetékkel (csonk), akkor Társaságunk megbízást ad egy alvállalkozójának az ingatlan gázellátását biztosító gázvezeték megtervezésére és kivitelezésére.
 5. Ön megbíz egy szakembert a telekhatáron belüli gázrendszer megtervezésére.

  A gázrendszer tervezését arra jogosult tervezővel készíttetheti el. Az elkészült tervet felülvizsgálatra és jóváhagyásra meg kell küldeni az OPUS TIGÁZ Zrt.-nek. Ez az Ön tervezőjének a feladata, akit értesíteni fogunk a terv jóváhagyásáról.

  Regisztrált szerelők és tervezők jegyzéke

 6. A jóváhagyott terv birtokában megkezdődhet az ingatlanon belüli kivitelezési munka.

  A kivitelezést gázszerelői igazolvánnyal rendelkező cég vagy személy végezheti.
   
 7. Üzembe helyezés előtt a kiépített rendszert műszaki-biztonsági szempontból leellenőrizzük.

  A készre jelentést követő műszaki felülvizsgálat során Ön megkapja a POD azonosítóját. A POD azonosító az Ön ingatlanának egyedi azonosítója, melynek megléte szükséges a gázkereskedővel (pl. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., egyéb kereskedő) történő szerződéskötéshez.
 8. Egyetemes szolgáltatási vagy Kereskedelmi szerződést köthet az Ön által választott szolgáltatóval vagy kereskedővel.

  Ha Ön egyetemes szolgáltatásra jogosult (a Csatlakozási Szerződésben rögzített vásárolt kapacitása maximum 20 m3/h), keresse fel a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Ügyfélszolgálatát, ahol megkötheti Egyetemes szolgáltatási szerződését! Nagyobb vásárolt kapacitás esetén versenypiaci kereskedővel köthet Kereskedelmi szerződést.

  A megkötött Egyetemes szolgáltatási/Kereskedelmi szerződéséről a kereskedője tájékoztat minket, ami a bekapcsolás feltétele.

 9. Felszereljük a fogyasztásmérőt, és ha szükséges, a nyomásszabályozót.

  Ennek lehetséges időpontjáról előzetesen egyeztetünk Önnel.
   
 10. A belső gázkészülékek üzembe helyezéséről Önnek kell gondoskodnia.

  A gázkészülékek üzembe helyezését a gyártók, illetve a forgalmazók által felhatalmazott szakember jogosult elvégezni annak érdekében, hogy a garanciális lehetőségeket a jövőben igénybe tudja venni.
   
 11. A beüzemelés után megküldjük Önnek az Elosztóhálózat-használati szerződésünket.

  Az Elosztóhálózat-használati szerződés visszaküldését a hozzá mellékelt tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.