Gázszagot érez?

Fogyasztási hely címváltozásának bejelentése

Amennyiben felhasználási helyének címe változott vagy hibásan szerepel a OPUS TIGÁZ Zrt. nyilvántartásában (önkormányzat részéről történő utca átnevezés, helyrajziszám kiváltás, házszám változás, egyéb ok), - és Ön már rendelkezik érvényes Elosztóhálózat-használati szerződéssel vagy Csatlakozási szerződéssel - úgy ennek átvezetését Társaságunknál kezdeményezheti Fogyasztási hely címváltozásának bejelentésére szolgáló űrlapunk segítségével.

A cím módosításáról szükség esetén értesítjük az Ön egyetemes gázszolgáltatóját (az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t) vagy kereskedőjét, így Önnek további teendője nincs.
A felhasználási hely címének módosításához az űrlap kitöltésén túl mindenképpen szükséges az alábbi igazoló dokumentumok valamelyikét csatolni: 

Lakossági felhasználó esetén: 

  • lakcímigazoló kártya kizárólag a lakóhelyet tartalmazó oldalának másolata és/vagy 
  • önkormányzati igazolás és/vagy 
  • tulajdoni lap 

Nem lakossági felhasználó esetén: 

  • önkormányzati igazolás és/vagy tulajdoni lap 
  • 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat
  • aláírási címpéldány 
  • szükség esetén meghatalmazás

 

Letölthető dokumentumok

Meghatalmazás

a *-al jelölt mezők kitöltése kötelező
Szerződő fél beazonosításához szükséges adatok
Felhasználási hely jelenlegi címe (módosítandó cím)
Elérhetőség
Felhasználási hely ÚJ CÍME