Gázszagot érez?

Integrált irányítási rendszer és tanúsítványok

 

Az OPUS TIGÁZ Zrt. számára kiemelten fontos a magas színvonalú szolgáltatás biztosítása. Ezen törekvésünkre összpontosítva már 1995-ben indultak kezdeményezések a nemzetközi minőségirányítási rendszerszabvány (ISO 9001) szerinti működés bevezetésére.

Az első tanúsításra 1997-ben került sor. Ezzel párhuzamosan a Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény előírásai szerint Műszaki Biztonsági Irányítási Rendszer került kialakításra, mely az irányítási rendszer szerves része. E rendszer megfelelőségét a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága értékeli és ez alapján tartja fent korábban kiadott minősítését.

Az elmúlt, több mint negyedszázad alatt az Irányítási Rendszer független tanúsítója a mindenkor illetékes hatósággal együttműködésben végezte a rendszer megfelelőség értékelését. E hosszan tartó együttműködés eredményeként a Magyar Szabványügyi Testület Aranyoklevéllel ismerte el Társaságunkat.

A Társaság vezetésének döntése alapján - és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal támogatásával – 2023-tól közös Integrált Irányítási Rendszer került kialakításra az OPUS ENERGETIKA vállalataival együttműködésben, mely biztosítja az OPUS TIGÁZ Zrt., mint elosztói engedélyes önálló döntési feladatainak fenntartását, egyben a folytonosság lehetőségét adva a korábban kialakított rendszert érintően. A Társaság támogató tevékenységeit ugyanezen időponttól átszervezés útján az OPTESZ OPUS Zrt. látja el.

Integrált Irányítási Rendszerünk már 2011 óta megfelel az aktuális minőség, környezetközpontú, a munkahelyi egészség és biztonság, valamint 2023-tól az energiagazdálkodási irányítási rendszerek nemzetközi szabványainak, melyet a vonatkozó tanúsító okiratok – valamennyi telephelyre vonatkozóan - igazolnak:

OPUS TIGÁZ Zrt. MSZT 9001 tanúsítási okirat
OPUS TIGÁZ Zrt. MSZT 14001 tanúsítási okirat
OPUS TIGÁZ Zrt. MSZT 45001 tanúsítási okirat
OPUS TIGÁZ Zrt. MSZT 50001 tanúsítási okirat

A megfelelőségi kört egészíti ki a számlázási rendszerünk zártságáról szóló tanúsítvány:

Számlázási rendszer zártságának tanúsítása

Az alkalmazott Integrált Irányítási Rendszer egyfelől garancia a külső partnereink felé, másfelől a belső szervezeti működésünk hatékony eszközeként is szolgál.

Társaságunk menedzsmentje az OPUS ENERGETIKA közös Integrált Irányítási Rendszer politikáján keresztül fejezi ki elkötelezettségét, közép- és hosszútávú elképzelését az Integrált Irányítási Rendszerrel kapcsolatban, melynek középpontjába a

„MINDEN ENERGIÁNKKAL A JÖVŐÉRT!”

mottót helyezte.