Gázszagot érez?
Tájékoztatás második vagy további gázmérőhely kialakításáról

Tájékoztatás második vagy további gázmérőhely kialakításáról

2022.07.27.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a GET 3. § 7. pontja alapján (Egy telephely több felhasználási helyet is tartalmazhat eltérő felhasználó vagy rendszerhasználó esetén), igény esetén biztosított a lehetőség második és további gázmérőhely kialakítására egy telephelyen/ingatlanon belül.

 • Amennyiben igénye van második vagy további mérőhely(ek) kialakítására, javasoljuk, hogy az igénybejelentés beadása előtt, első lépésként egyeztessen egy tervezővel, aki felméri az adott felhasználási helyet, azt hogy milyen feltételekkel és költségekkel valósítható meg a második vagy további mérőhely kialakítása, illetve a belső rendszer átalakítása.

A tervezői egyeztetés során pontosítani szükséges, hogy az ingatlan vásárolt kapacitása a második, vagy további gázmérőhelyek létrehozása következtében növekedni fog, vagy a meglévő, rendelkezésre álló vásárolt kapacitás kerül felosztásra.

 • Az új mérési hely(ek) kialakításának és a belső rendszer megbontásának a költsége a felhasználót terheli.


Az új mérőhely igénylésének, kialakításának folyamata:

Miután megtörtént a tervezővel való egyeztetés, az új mérőhely(ek) kialakításához egy teljeskörűen kitöltött „Földgáz kapacitásigény bejelentő lapot” szükséges benyújtani az OPUS TIGÁZ Zrt.-hez melyhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

 • az érintett ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata,
 • tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat(ok), amennyiben az igénybejelentő az ingatlannak nem, vagy csak részben tulajdonosa,
 • 3 hónapnál nem régebbi földhivatali térképmásolat, 
 • cég esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat (a képviseletre jogosultak meghatározásához),
 • „Társasházi lakás gázellátása nyilatkozat” a társasházi lakóközösségek esetében, ha az elosztói engedélyes csatlakozási pontja és az ellátandó ingatlan között „idegen”, általában osztatlan közös tulajdonú gázvezetékre kell rákötni.

Kérjük, a nyomtatványok kitöltéshez szükség esetén vegye igénybe tervező szakember segítségét!

Igénybejelentést minden esetben csak az ingatlan tulajdonosától vagy a tulajdonos által meghatalmazott személytől/cégtől fogadunk el.
Az igénybejelentését e-mailben, vagy papír alapon személyesen vagy postán juttathatja el hozzánk.

 • Az igénybejelentés feldolgozását követően szerződéses ajánlatot („Elosztói csatlakozási szerződés”) küldünk önnek a csatlakozás feltételeiről.
 • Amennyiben elfogadja a szerződéses ajánlatban megadott feltételeket, az igénybejelentő visszaküldi társaságunknak az aláírt „Elosztói csatlakozási szerződés”-t és (szükség szerint) befizeti a csatlakozási díjat.
 • A szerződés visszaküldése és a csatlakozási díj befizetése után az igénylő megbíz egy szakembert a telekhatáron belüli gázrendszer megtervezésével.

A gázrendszer tervezését csak arra jogosult tervező készítheti el. Az elkészült tervet felülvizsgálatra és jóváhagyásra meg kell küldeni az OPUS TIGÁZ Zrt.-nek. Ez a tervező feladata, akit értesíteni fogunk a terv jóváhagyásáról.

 • A jóváhagyott terv birtokában megkezdődhet az ingatlanon belüli kivitelezési munka.
  A kivitelezést gázszerelői igazolvánnyal rendelkező cég vagy személy végezheti.
 • Üzembe helyezés előtt a kiépített rendszert műszaki-biztonsági szempontból leellenőrizzük. A készre jelentést követő műszaki felülvizsgálat során Ön megkapja a POD (felhasználási hely azonosítójának átadása) igazolást, mellyel indítható az egyetemes szolgáltatási/kereskedelmi szerződés kötés.
 • A POD igazolás átadása után Egyetemes szolgáltatási vagy Kereskedelmi szerződést kell kötni az ügyfél által választott szolgáltatóval vagy kereskedővel.
 • Miután az ügyfél megkötötte a szerződést a megfelelő gázkereskedővel/egyetemes szolgáltatóval, az OPUS TIGÁZ Zrt. felszereli a fogyasztásmérőt, és ha szükséges, a nyomásszabályozót az egyetemes szolgáltató/kereskedő megrendelése alapján.
 • A belső gázkészülékek üzembe helyezéséről az ügyfélnek kell gondoskodnia.
 • A beüzemelés után megküldjük az ügyfélnek az Elosztóhálózat-használati szerződésünket.
 •  

Kérjük, amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése van, keresse ügyfélszolgálatunkat!

gáz
tájékoztatás

További híreink