Gázszagot érez?

Energiahatékonysági tájékoztató

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségünknek eleget téve az alábbi oldalakon közöljük az épületenergetikai tanúsítást végző tanúsítók, energetikai auditálást végző személyek és szervezetek, energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok valamint energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetőségeit.

Az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok megtekinthetők a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján: www.enhat.mekh.hu

A kormányzati pályázatok pedig itt elérhetők: https://www.palyazat.gov.hu/

Energetikai tanusítás (Energetikai auditorok listájának elérése):

A 19/2009. (I. 30.) kormányrendelet 23/A.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket az alábbiakról:

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet kapcsán - amely az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról rendelkezik - lehetővé tettük az Energetikai auditorok listájának közvetlen elérését honlapunkról is, illetve az alábbi honlapon tekintheti meg: mmk.hu/kereses/tagok

Energetikai szakreferensi éves jelentés

A 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet - a 2015. évi LVII. energiahatékonyságról szóló törvény - végrehajtásáról: (5/A.)  Az energetikai szakreferens e) bekezdése alapján: „összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a havi jelentésekkel érintett évet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz”:

Energetikai szakreferensi jelentés_OPUS TIGÁZ Zrt_2023

Energetikai szakreferensi jelentés_OPUS TIGÁZ Zrt_2022

Energetikai szakreferensi jelentés_OPUS TIGÁZ Zrt_2021

Energetikai szakreferensi jelentés_OPUS TIGÁZ Zrt_2020