Gázszagot érez?

Adatkezelési információk

Társaságunk elkötelezett a személyes adatok jogszerű kezelése és megfelelő védelme iránt, amelyet a működése és a tevékenysége során törekszik érvényre juttatni.

Az OPUS TIGÁZ Zrt, mint adatkezelő, a személyes adatok kezelése során minden esetben:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény (Info tv.)

rendelkezései szerint jár el.


Személyes adat az érintett természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján a személy azonosított vagy azonosítható (pl. név, ügyfél azonosító, stb.).

Adatkezelő

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Amennyiben Ön az OPUS TIGÁZ Zrt.-vel csatlakozási,  elosztóhálózat-használati szerződéses vagy egyéb jogviszonyba kerül, úgy az OPUS TIGÁZ Zrt. e jogviszonyok vonatkozásában, az Ön személyes adatai tekintetében adatkezelőnek minősül. 

Az adatkezelő adatai:

OPUS TIGÁZ Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. 
Cg.: 09-10-000109;
E-mail:     opustigaz@opustigaz.hu;
Honlap:  www.opustigaz.hu


Adatvédelmi tisztviselő

Az OPUS TIGÁZ Zrt.-nél az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselő került kijelölésre. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név:  Kertész és Társai Ügyvédi Iroda
Cím:  1066 Budapest Mozsár utca 16. VI. em.
E-mail:  adatvedelem@kpllc.hu


Adatkezelési Tájékoztatók

Az OPUS TIGÁZ Zrt. az adatkezelései tekintetében – megfelelve a GDPR előírásainak – adatkezelési tájékoztatókat készített és tett elérhetővé az érintettek számára. Az egyes érintetti jogok, valamint azok gyakorlása tekintetében az egyes adatkezelési tájékoztatók tartalmaznak részletes információt. A nyilvános adatkezelési tájékoztatók az alábbiakban érhetők el: 

 

Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Fesztiválozz idén is az OPUS ENERGETIKÁVAL! Facebook nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Fesztiválozz idén is az OPUS ENERGETIKÁVAL! Instagram nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT_OPUS Energetika_Karácsonyi Facebook nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT_OPUS Energetika_Karácsonyi Instagram nyereményjáték

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Szén-monoxid mérgezés tünetei_ nyereményjáték _OPUS Energetika_Instagram

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Campus_nyereményjáték _OPUS Tigáz Titász - Facebook

JÁTÉKSZABÁLYZAT_szelfi nyereményjáték _Miskolc - Instagram

JÁTÉKSZABÁLYZAT_szelfi nyereményjáték _Miskolc - Facebook

JÁTÉKSZABÁLYZAT_szelfi nyereményjáték _Debrecen - Instagram

JÁTÉKSZABÁLYZAT_szelfi nyereményjáték _Debrecen - Facebook

OPUS Tigáz_Titász - Karácsonyi nyereményjáték II. Instagram_részvételi feltételei és szabályzata

OPUS Tigáz_Titász - Karácsonyi nyereményjáték II. Facebook_részvételi feltételei és szabályzata

OPUS Tigáz_Titász - Karácsonyi nyereményjáték I. Instagram_részvételi feltételei és szabályzata

OPUS Tigáz_Titász - Karácsonyi nyereményjáték I. Facebook_részvételi feltételei és szabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Gázszivárgás _OPUS TIGÁZ_Facebook

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Gázszivárgás _OPUS TIGÁZ_Instagram

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Fejtörő _OPUS Titász - Instagram

JÁTÉKSZABÁLYZAT_Fejtörő_OPUS Titász - Facebook

OPUS TIGÁZ - Szén-monoxid mérgezés gyanúja Facebook nyereményjáték feltételei és szabályzata

OPUS TIGÁZ - szén-monoxid mérgezés gyanúja Instagram nyereményjáték feltételei és szabályzata

OPUS TIGÁZ - Facebook nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata